Thursday, December 23, 2010

PENUTUP TIRAI SUARA SISWA 2010


Assalamualaikum dan Salam Suara Siswa!!

Terlebih dahulu,saya merakamkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada penerbitan Suara Siswa khususnya Penerbit Suara Siswa,Encik Hishamullah dan pengacara Saudara Fadzley kerana sudi menjemput saya buat kali ke-4 sebagai panel Suara Siswa pada tahun ini.Saya juga mewakili pihak universiti mengucapkan terima kasih kepada penerbitan Suara Siswa atas pelawaan kali ini.Semoga kerjasama antara pihak Penerbitan Suara Siswa dengan USIM khususnya Majlis Perwakilan Pelajar diteruskan hingga ke masa yang akan datang.Suara Siswa yang dirakamkan baru-baru ini I.Allah akan disiarkan pada 28 Disember 2010.

IKON NEGARA : GOLONGAN INTELEKTUAL ATAU ARTIS?

Tajuk yang dibincangkan pada kali adalah berkenaan pemilihan ikon negara samada daripada golongan intelektual atau artis.Saya memulakan penceritaan berkenaan tajuk ini dengan memperincikan siapa sebenarnya yang layak dijadikan ikon.Dengan 3 prinsip yang diperkenalkan iaitu 3M (Moraliti,Mentaliti,Masyarakat),saya optimis bahawa ke dua-dua golongan ini layak dijadikan ikon negara sekiranya menepati syarat-syarat ini.Maknanya,sekiranya artis memiliki syarat tersebut,mereka layak dijadikan ikon negara.Sebaliknya,jika golongan intelektual tidak memiliki syarat tersebut,mereka tidak layak dijadikan ikon negara.

IKON NEGARA MESTILAH MEMILIKI MORAL YANG UTUH

Nabi Muhammad S.A.W. adalah diutuskan untuk menyempurnakan akhlak atau moral dikalangan ummatnya.Aisyah R.A. sendiri ketika ditanya tentang moral rasulullah bagaimana,maka Aisyah menjawab sebagaimana Al-Quran.Sungguh indah dan mulia moral Rasulullah.Seseorang yang hendak dijadikan ikon negara,perkara yang paling penting perlu dinilai adalah moral mereka.Mereka mestilah memiliki sifat jujur,amanah,integriti,bertanggungjawab dan tidak berbohong kepada masyarakat.Masyarakt Islam pula perlu memilih mereka yang beriman dan tinggi taqwanya.Hari ini,kita bimbang sekiranya ikon negara yang diangkat samada dikalangan intelektual atau artis yang tidak memiliki sikap-sikap tersebut,maka generasi yang akan datang akan dimamah oleh masalah moral yang serius.

MENTALITI MESTILAH SIHAT

Syarat yang ke dua yang perlu dimiliki oleh ikon negara adalah mentaliti yang sihat.Mereka mestilah dapat membezakan antara baik dan buruk dalam kehidupan.Di dalam AlQuran,Allah banyak menggunakan ayat yang meminta manusia berfikir menggunakan akalnya tentang penciptaan alam ini dan perjalanan kehidupan mereka.Mereka dapat memilih jalan terbaik yang menepati syariat dalam kehidupan mereka sebelum mereka memimpin masyarakat yang lain.Sekiranya mereka sendiri berjalan bengkok,bagaimana mereka mampu memimpin kita semua.Bagimana ketam yang berjalan bengkok boleh mengajar anaknya untuk berjalan lurus?

JASA DAN KHIDMAT KEPADA MASYARAKAT DAN NEGARA

Oleh kerana ikon yang ingin kita pilih adalah ikon negara,mereka mestilah mempunyai jasa yang besar kepada negara dan masyarakat.Jasa yang dimaksudkan tidak hanya bersifat popular dan glamour sahaja,tetapi jasa tersebut mestilah memberikan impak sosial kepada masyarakat.Yang paling penting,masyarakat dan negara mengiktiraf jasa mereka.Mereka memajukan pemikiran masyarakat dan memperjuangkan kebebasan buat negara.Jasa yang dicurahkan itu adalah untuk semua tanpa mengira fahaman pemikiran dan keturunan mereka.Ini juga bertepatan dengan semangat 1 Malaysia.

ISLAM MEMULIAKAN GOLONGAN INTELEKTUAL TANPA MENGETEPIKAN PERANAN ARTIS

Islam mengiktiraf peranan golongan artis.Pada zaman nabi,artis ini dikenali sebagai penyair.Malahan mereka lebih hebat pada zaman nabi sehinggakan mampu mengungkapkan bait-bait lagu atau syair secara spontan.Mereka juga diagungkan dalam masyarakat sehinggakan dijadikan model dan ikon oleh masyarakat.Ramai sahabat-sahabat yang merupakan penyair agung seperti Abdullah bin Rawahah dan Hassan bin Thabit.Mereka mencipta syair-syair yang memuji nabi dan keagungan Islam.Pernah disebutkan nabi bertanya kepada Abdullah bin Rawahah,apakah yang beliau lakukan apabila ingin mengungkapkan syair.Abdullah menjawab bahawa kutenungkan dahulu,baru keucapkan.

KESILAPAN FAKTA SEJARAH YANG DIBAWA

Saya memohon maaf berkenaan fakta sejarah yang dibawa tentang KaĆ”b bin Zuhair.Beliau juga seorang penyair atau penyanyi di zaman nabi.Saya ada melafazkan di dalam Suara Siswa yang dirakamkan baru-baru ini bahawa beliau terlibat dengan perjanjian A’qabah pertama dan ke dua.Sebenarnya beliau tidak terlibat di dalam perjanjian tersebut.Beliau antara orang kuat kuat menghina nabi melalui syair.Ketika pembukaan kota Makah,beliau antara mereka yang dahalalkan darah oleh nabi.Mendengar berita tersebut,beliau datang berjumpa nabi dan memohon maaf.Beliau juga melafazkan keimanan di hadapan nabi.Nabi menerima permohonan maaf beliau.Akhirnya,beliau memluk Islam dan mencipta syair yang memuji nabi dan Islam.Saya memohon maaf atas kesilapan tersebut yang tidak disengajakan.

Akhirnya,saya merakamkan sekali lagi penghargaan yang tidak terhingga kepada seluruh krew penerbitan Suara Siswa tang terus memberikan kepercayaan kepada saya.Saya doakan agar rancangan Suara Siswa ini terus menjadi rancangan kegemaran anak muda khususnya golongan mahasiswa.

Salam Hormat,

Abdullah Bin Long

No comments: