Sunday, May 23, 2010

PERUTUSAN YDP MPP USIM SEMPENA KEMASUKAN PELAJAR TAMHIDI 2010/2011


Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Ilahi atas kurniaan nikmat Iman dan Islam.Saya merafakkan setinggi kesyukuran ke hadrat Ilahi kerana mempertemukan kita di Laman Ilmu Universiti Sains Islam Malaysia ini (USIM).
USIM merupakan Universiti Islam pertama ditubuhkan oleh Kerajaan Malaysia di permulaan abad 21 ini. Ia merupakan IPTA yang ke-12 di negara ini dan diasaskan bertujuan memartabatkan Pendidikan Islam dan membawanya ke dalam arus pendidikan Negara.
Sepanjang 10 tahun penubuhan USIM,banyak kejayaan dan kecemerlangan yang telah dicapai. USIM berhasrat mahu melahirkan graduan yang berketrampilan tinggi, berdisiplin, berkebolehan dan mempunyai keimanan yang jitu.
Selaras dengan itu, Majlis Perwakilan Pelajar sesi 2009/2010 bertekad mahu melahirkan mahasiswa yang holistik, dinamik dan matang dalam menyahut hasrat universiti serta berdaya saing di arena Nasional dan Antarabangsa.
Dengan tekad yang diletakkan, Majlis Perwakilan Pelajar bergerak untuk memacu kecemerlangan ilmu dan pembangunan sahsiah diri, cakna kebajikan, kepimpinan melalui teladan dan pembudayaan inovasi serta pengantarabangsaan. Majlis Perwakilan Pelajar amat mengalu-alukan kehadiran adik-adik Tamhidi yang baru berdaftar sebagai Mahasiswa/I USIM untuk sesi 2010/2011.
Kami merakamkan sekalung tahniah kerana terpilih untuk menjadi warga USIM. Semoga perkenalan kita ini akan mendapat keberkatan daripada Allah.

Salam Hormat,

Muhammad Hilmi Juhari
Yang DipertuaMajlis Perwakilan Pelajar sesi 2009/2010

No comments: