Monday, April 2, 2012

CATATAN UNTUK PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR (SIRI-3)


Antara perusahaan yang dimiliki Pondok iaitu kilang pemprosesan air minumanPerusahaan percetakan milik PondokAntara bakat dan kebolehan pelajar Pondok yang dipersembahkan sempena Festival Sukan TahunanAdakah anda bisa melakukan aksi ini?Antara persembahan pembukaanPertandingan menaip dengan cepat dan paling banyak jumlah perkataan


Ketika menceritakan pengalaman beliau dalam memimpin Pondok, Pak Kiai Haji Shukri Zarkasyi menceritakan sebuah kisah saat beliau berdoa di Muzdalifah.Beliau menulis doa yang ingin dipohon pada kertas dengan hajatnya mahu melihat Pondok terus membangun.Berkali-kali diulangi doa tersebut dengan bersungguh-sunguh sehingga mengalir air mata.Setelah dilakukan kerja yang keras dan bersungguh-sungguh bagi membangunkan Pondok atau apa-apa sekalipun pekerjaan, jangan sesekali kita lupa untuk memanjatkan doa dengan keras atau bersungguh-sungguh kepada Allah.Ujarnya, kita perlu dinamis dan mempunyai inisiatif dalam membina produktif dan kecemerlangan itu.

Tambah beliau lagi, Pondok tidak pernah membuat iklan di akhbar-akhbar atau koran-koran dalam mempromosikan kemasukan pelajar.Mungkin kita tertanya-tanya, bagaimana Pondok mendapatkan kemasukan pelajar yang begitu ramai sehingga Pondok terpaksa membuat tapisan tanpa ada satu iklan dan promosi pun yang dibuat.Jawab Pak Kiai, ini semua kerana usaha gigih para pelajar Pondok sendiri dalam mencari teman-teman mereka yang baru untuk mendaftarkan diri sebagai pelajar Pondok Modern Darussalam Gontor.Mereka merasa sangat puas dengan sistem pengajian dan pembelajaran yang diikuti di Pondok dan ingin nikmat kepuasan yang diperolehi itu dikongsikan juga bersama teman-teman yang lain.Maka tidak hairanlah, ramai Alumni Pondok Modern Darussalam Gontor yang menghantar anak-anaknya kembali belajar di sini.

Formula Pak Kiai, daripada kerja keras ini akan membuahkan wibawa, kepercayaan atau pengaruh daripada masyarakat, serta mendatangkan ilmu, rezeki dan juga kuasa.InsyaAllah, sekiranya seseorang telah melakukan kerja dengan keras, akan ada prestasi yang bisa dicapai dalam tempoh lima tahun mendatang.Falsafah juga ada mengatakan yang sekali kita telah bisa kerja keras atau bersunguh-sungguh, selamanya kita akan bisa kerja keras nanti.Antara ciri-ciri khusus Pondok Modern Darussalam Gontor adalah :

1)Pondok telah digazetkan dengan status tanah wakaf.Justeru, keluarga atau keturunan Kiai tiada hak langsung terhadap Pondok kecuali pimpinan Pondok dan keluarga Pondok.Keluarga Pondok di sini diertikan ialah pembantu langsung Pondok.

2)Pondok mempunyai jiwa dan falsafat hidup yang tersendiri.(Moto)

3)Sistem pengajian dan pembelajaran di Pondok menggunakan Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab.Pelajar adalah dilarang sama-sekali untuk menggunakan Bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa sepanjang berada di Pondok.

4)Pondok lebih mementingkan konsep pendidikan daripada pengajaran.

5)Pondok menerapkan sistem Muállim.Ditubuhkan kuliyah muállim untuk membantu melahirkan pendidik.Tegas Pak Kiai, pendidik itu bisa menjadi pemimpin, tapi bukan semua pemimpin itu adalah pendidik.

6)Pondok memperkenalkan konsep pentadbiran dan pengurusan secara terbuka.Laporan kegiatan koperasi, kantin atau mana-mana unit usaha (Biro) akan dipaparkan secara terbuka kepada umum.Pak Kiai sendiri juga akan diaudit pengurusannya dan beliau akan melaporkan berapakah jumlah dana atau bajet yang diperolehi dan ke mana ia akan dibelanjakan.Mana-mana pelajar yang berkemampuan tetapi tidak menjelaskan tunggakan yuran tidak akan dibenarkan sama-sekali mengikuti ujian.

7)Falsafah dan Misi Pondok adalah sebuah Pondok Kaderisasi.Pondok Modern Darussalam Gontor bukanlah hanya Pondok pelayanan keinginan masyarakat.Ujar Pak Kiai, kitalah warga Pondok yang akan memimpin masyarakat dan bukan masyarakat yang memimpin dan mengatur kita.Pembinaan peribadi dan diri warga Pondok bukan hanya terbatas kepada pendidik dan pelajarnya sahaja bahkan juga kepada seluruh pekerja atau karyawan Pondok seramai 569 orang (jumlah semasa).Para pekerja atau karyawan Pondok ini wajib mengikuti kuliah pengajian ilmu setiap pagi Sabtu yang dianjurkan oleh Pondok.Seluruh warganya juga perlulah berdisiplin dalam segenap tempat dan masa.

8)Pondok ini adalah sebuah Lembaga Perjuangan dan Pengorbanan.Pak Kiai sangat menekankan untuk warganya memahami erti perjuangan dan pengorbanan yang diinginkan oleh Pondok.Beliau menceritakan kisah dua orang sahabat yang menunaikan solat.Seorang tahu tujuan dia menunaikan solat dan seorang lagi hanya sekadar menunaikan kewajipan.Walaupun aktiviti yang dijalankan itu sama iaitu solat, namun pahala dan pandangan Allah pasti berbeda terhadap tahap solat mereka berdua.

9)Berlaku pemisahan antara hak peribadi dan hak Pondok.Harta milik Pondok tidak boleh dijadikan harta peribadi sendiri.Samalah juga harta peribadi keluarga Pondok (Pembantu langsung Pondok) juga tidak boleh disamakan dengan harta Pondok.

10)Semua pelajar Pondok Modern Darussalam Gontor wajib untuk tinggal di asrama atau kediaman pelajar.Secara zahirnya, kita dapat melihat perbedaan antara mereka yang tinggal di asrama dengan tinggal di rumah sendiri daripada aspek mental, karikter dan kerja.

11)Disiplin antara asas pendirian Pondok.

12)Kerja dilakukan dengan penuh efektif (keberkesanan) dan efisyen (kelancaran).

13)Sesuai dengan Pondok Gontor yang dikenali sebagai Pondok Modern, Pondok bergerak menjadi sebuah intitusi pengajian Islam yang dinamis, sistematik dan progresif.

14)Pondok Modern Darussalam Gontor menggunakan sistem ekonomi proteksi.Menurut Pak Kiai, sistem ekonomi proteksi mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa.Pondok memiliki perusahaannya sendiri dengan memiliki 32 unit usaha yang mana-mana masing-masing diuruskan oleh guru dan pelajar sendiri.Daripada perusahaan makan-minum, pembuatan rumah dan pertukangan, percetakan dan semuanya yang berkaitan dengan keperluan urusan kehidupan ada dimiliki oleh Pondok.Toko-toko atau kedai-kedai ini tersebar luas dan menjadi sumber kekuatan ekonomi Pondok.Disamping itu, ia juga sebagai satu jihad ekonomi Pondok dalam memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat.

Jelas Pak Kiai, manusia yang mempunyai mental yang tinggi dan karakter yang baik akan berjaya dan sukses dalam hidup.Untuk mencapai tahap sukses dalam hidup, ia tidak hanya bergantung kepada pencapaian akademik semata-mata bahkan lebih daripada itu.

Nantikan sambungan penceritaan terakhir selepas ini..............


No comments: